Zelda
Kelly
Shakira
Noah
Elena
Dawn
Hayley
Indy

Onze poezen

Zoals iedereen wel weet, heeft elk dier zijn eigen karakter. Bij onze poezen is dit niet anders.

We hebben inmiddels drie generaties poezen met elk een eigen karakter, maar ondanks dat kun je merken wie familie van elkaar is.

De poezen die geen familie zijn hebben zich perfect aangepast. Wel is te merken dat het geen familie is maar toch gaan ze goed met elkaar om.

Zo af en toe krijgen we een nestje en daar genieten niet alleen wij van, maar ook de andere poezen genieten. Niet zelden komt het voor dat gezamenlijk de moedertaken worden waargenomen.

Dit gaat weleens zover dat de moeder enige drang moet uitoefenen om tot de jongen te worden toegelaten.

Elk nest, elk jong is een belevenis waar we met plezier en be(ver)wondering op terugkijken en ook weer naar kunnen uitkijken.